• רוסנה שיין

רוסנה שיין

יועצת עסקית, כיום מנהלת הכספים במטי חיפה וכן מנהלת קרן הלוואות מטי בוסטון.

בוגרת אונ’ חיפה בכלכלה ומנהל עסקים