קרן ממונפת – סיוע ליזמים עולים ולתושבים חוזרים

קרן ממונפת – סיוע ליזמים עולים ולתושבים חוזרים

 

גורמים מנהלים

משרד העליה והקליטה

 

מטרה

​ ​עידוד עסקים ויזמות בקרב עולים ותושבים חוזרים.

התוכנית מסייעת למעוניינים לפתוח עסק חדש, להרחיב עסק קיים או להעתיק עסק מחוץ לארץ.

 

קהל יעד

​יזמים עולים או תושבים חוזרים.

תנאי זכאות ו/או דרישות סף

 

זכאים להלוואה:

עולים, אזרחים עולים, תושבים חוזרים, קטינים חוזרים ובני עולים בתקופת הזכאות.

בני עולים המקיימים משק בית נפרד יהיו זכאים לקבל סיוע מהקרן ככל עולה חדש ובתנאי שימציאו כתב ויתור מהוריהם.

במידה והעסק הנו בבעלות שני בני משפחה מקרבה ראשונה, יהיה לווה אחד זכאי ל- 75% מסך ההלוואה בקרן, ואילו השני ל- 50% מגובה ההלוואה המירבית.

עסקים בשלבי הקמה או עסקים הפעילים עד 4 שנים (ממועד הרישום במשרדי מע”מ).

באם היזם או בת זוגו קיבלו הלוואה בעבר מהקרן, יוכלו בני הזוג לקבל השלמה להלוואה עד סכום כולל של 125 אלף ₪ .

ליזם יש כישורים מקצועיים מתאימים להפעלת העסק, כולל רישיון מקצועי במקרים רלוונטיים. (לבקשה יצורפו אישורים הרלוונטיים לתחום העסק).

היזם חייב להשקיע בעסק מהונו העצמי בהתאם לקריטריונים המוצגים בטבלת סכומי הלוואה ותנאיה.

התוכנית העסקית מציגה יכולת אישית וסבירות כלכלית להצלחת העסק.

התוכנית העסקית מראה יכולת לפרוע את ההלוואה בעתיד.

כספי ההלוואה ישמשו אך ורק למטרה המופיעה בתוכנית העסקית או בהתאם לאישור ועדת הקרן.

ביצוע ההלוואה מותנה בפניה לקבלת רישוי מהרשויות המתאימות.

העסק יהיה מקור פרנסתו העיקרי של היזם והוא יעבוד בו בעצמו.

 

גובה הסיוע

​עד 250,000 ₪ ,כאשר גובה הלוואה מרבי – 125,000 ₪ בשלב א’.

לאחר 3 שנים מיום קבלת ההלוואה יוכל הלווה להגיש בקשה שנייה להלוואה נוספת ע”ס 125 אלף ₪ .

 

תקופת פירעון

עד 6 שנים , תקופת גרייס לשנה.

 

ריבית

פריים + 1.75

 

בטחונות

​ביטחונות – 10% מסך ההלוואה הנערבת. ניתן להחליף את הביטחונות בערב נוסף על מלוא גובה ההלוואה.

הון עצמי מינימלי – 25% מסך ההלוואה המאושרת.

 

מתבצע ע”י

​בנק מרכנתיל – דיסקונט

צרו קשר

רוצים לדעת עוד? השאירו פרטיכם ונהיה בקשר

אני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש באתר ממ.ט.י. חיפה.אני מאשר/ת קבלת דיוור אלקטרוני והודעות שיווקיות למייל מעת לעת ממ.ט.י. חיפה.