התמחיר ככלי לחישוב רווחיות העסק והמוצרים

התמחיר ככלי לחישוב רווחיות העסק והמוצרים

תמחיר | חישוב רווח גולמי | תמחור מוצר

מאת: גד שחורי

 

מטרות התמחיר

 

קביעת עלות ליחידת תוצר/שרות

פיקוח על עלויות ומדידת יעילות

תכנון ותקצוב

מדידת רווחיות לפי מוצרים ובחינת כדאיות

 

פעולות מערכת תמחיר

 

איסוף נתוני עלויות תמחיריים

 

עיבוד הנתונים התמחיריים

 

צבירת עליות ישירות לפי מוצרים, ועליות עקיפות לפי סעיפי עלויות

 

ניתוח הנתונים התמחיריים ודיווח

 

הגדרות

 

עלות (COST) – הערך הנכלל במוצר לדוגמה: חומר, עבודה.

 

מחיר (PRICE) – מחיר מכירת המוצר נקבע ע”י השוק

 

רווחיות מוצר –  השוואת עלות המוצר למחיר המכירה בדרך כלל מחיר השוק

 

החלטה לייצר/ למכור מוצר – פונקציה של רווח המוצר

 

הוצאות- (Expenses  תשלום או התחיבות לתשלום לדוגמה: תשלומי ריבית, שכר דירה)

 

עלויות לפי תחומי פעילות

 

עלויות ייצור

 

עלויות שווק ומכירה

 

הוצאות מנהלה- שכר מנהלה, הנה”ח, שכ”ד

 

הוצאות מימון – ריבית על הלוואות, עמלות לבנקים

 

מיון עלויות לפי ייחוסן ליחידת מוצר

 

עלויות ישירות –ניתן ליחסן באופן ישיר למוצר /יחידת העלות: חומרים ישירים, עבודה ישירה,  אחרות (קבלני משנה…).

 

עלויות עקיפות – לא ניתן ליחסן באופן ישיר למוצר/יחידת עלות: חומרי עזר      שונים(שמן,דלק, …), עבודה בלתי ישירה(ניקיון, שמירה, ביטוח,  הנה”ח, מזכירות, מנהלה וכו’ ), פחת ציוד ומבנים, אחרות (שכ”ד, מיסים ).

 

מיון עלויות לפי ייחוסן להיקף ייצור

 

עלויות עקיפות  קבועות – אינן מושפעות מהיקף היצור ומצטברות כתוצאה מהזמן החולף (פחת, משכורת מנהלה, שכ”ד).

 

עלויות ישירות משתנות – מושפעות מהיקף היצור. בדרך כלל העלויות המשתנות הממוצעות ליחידת מוצר נשארות קבועות למרות השינוי בהיקף היצור ( חומרים, שעות עבודה ישירות, חשמל).

 

עלויות קבועות ומשתנות

 

חישוב שולי בקבלת הזמנה

 

עלויות ישירות ( משתנות)  ליחידת מוצר קבועות

 

העלויות ליחידת מוצר הולכות וקטנות ככל שהיקף הייצור הולך וגדל

 

יש לכסות תמיד את העלויות הישירות ( המשתנות)  בקבלת ההזמנה

 

בקבלת הזמנה במחיר הגבוה מהעלות הישירה  (  המשתנה ) תהיה תרומה לכיסוי חלקי או מלא גם של העלויות הקבועות ( העקיפות)

 

צרופי עלויות 

 

ערך מוסף = עלות עבודה ישירה + עלויות עבודה עקיפה + רווח

 

עלות ייצור = חומרים ישירים + עבודה ישירה + עלויות ייצור עקיפות כגון חרושת.

 

עלות המכירות = עלויות ייצור + שינויים במלאי בתקופה

 

רווח גולמי (גלום) = מחיר מכירה- עלות מכירה

 

רווח תפעולי (לפני הוצאות מימון) = רווח גולמי – הוצאות שיווק ומנהלה

 

נקודת האיזון – BREAK EVEN POINT

 

נקודת האיזון של חברה/עסק היא רמת המכירות שבה אין לחברה/עסק  רווח או הפסד, כלומר, החברה/העסק מאוזנ/ת  ( כלומר קיים איזון בין ההכנסות וההוצאות או במילים אחרות הרווח בנקודת האיזון הוא 0 ( אפס).
בנקודת האיזון : סה”כ העלויות (קבועות + משתנות) = לסה”כ הפדיון

מכירות מעל נקודת האיזון מביאות לרווח, מכירות מתחת לנקודה זאת מביאות הפסד

את נקודת האיזון ניתן לחשב ביחידות מוצר (כמות) ובנפח מכירות (כסף).

 

נקודת האיזון 

 

כמות היחידות הנמכרות בנקודת איזון =  עלויות קבועות / רווח גולמי  ליחידה

 

היקף המכירות בנקודת האיזון  = עלויות קבועות

 

שיעור הרווח הגלמי ( באחוזים, שבר עשרוני)

 

חישוב נקודת האיזון  (בדוגמה – הדפסת ספר)

 

עלויות קבועות    60,000 ש”ח

 

עלויות משתנות ליחידה   50 ש”ח

 

מחיר מכירה       80 ש”ח

 

חישוב נקודת האיזון לפי יח’ מוצר  2,000 יחידות = (80-50) / 60,000

 

רווח והפסד

 

פדיון בנקודת האיזון        160,000 ש”ח = 2000 יח’ * 80 ש”ח ליח’

 

הוצאות משתנות בנק’ איזון           100,000 ש”ח = 2000 יח’ * 50 ש”ח ליח’

 

הרווח בנק’ האיזון – 0

 

הרווח הגולמי  ליחידה:    30=50-80

 

שיעור הרווח הגולמי:       0.375 = 80/ 30

 

חישוב נק’ איזון לפני נפח מכירות  160,000 ש”ח = 0.375 / 60,000

 

רווחיות

 

רווח = הכנסות פחות הוצאות

 

חברה מתחילה להרוויח לאחר נקודת האיזון כלומר, לאחר שכוסו כל העלויות המשתנות והקבועות.

 

מעבר לנקודת האיזון קיימות רק הוצאות ישירות  משתנות(שהרי ההוצאות העקיפות  הקבועות כבר כוסו ע”י המכירות עד נקודת האיזון).
ככל ששיעור הרווח הגולמי  גבוה יותר הסיכון התפעולי נמוך יותר, כלומר הרגישות לשינויים בהוצאות המשתנות (הישירות)  או במחיר המכירה קטן יותר (סיכון תפעולי = סיכונים הנובעים ממבנה העלויות של החברה וממחירי המכירה).
ניתן להגדיל את הרווח ע”י הקטנת הוצאות , הגדלת הכנסות , או שילוב של שני הגורמים.

 

אמצעים להגדלת רווח

 

ביטול הוצאות מיותרות

 

הקטנת הוצאות קיימות ע”י התייעלות (מיצוי נכון של   משאבים)

 

בחירת ההזמנות הרווחיות ביותר (במצב של עודף הזמנות)

 

הגדלת ההכנסות ע”י העלאת מחירים ( במידה והשוק מאפשר)

 

הגדלת המכירות ע”י הגדלת נפח המכירות במחירים קיימים

 

הימנעות מכניסה לפעילויות חדשות שההוצאות בהן גבוהות   מההכנסות

 

 

*גד שחורי- ייעוץ עסקי כלכלי בע”מ

 

 

כל הכתוב לעיל הינו בגדר מידע בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי

 

מעוניינים בייעוץ אישי לגבי העסק שלכם? חייגו עכשיו: 1-800-33-44-77

 

 

אני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש באתר ממ.ט.י. חיפה.אני מאשר/ת קבלת דיוור אלקטרוני והודעות שיווקיות למייל מעת לעת ממ.ט.י. חיפה.