מדיניות פרטיות באתר מטי חיפה

 מדיניות פרטיות אתר [מ.ט.י חיפה- המרכז לפיתוח יזמות]

תאריך שינוי אחרון:  מרץ, 2018

 

עמותת מ.ט.י- מרכז לטיפוח יזמות חיפה ע”ר (“העמותה“) עושה ככל שביכולתה להתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט  מ.ט.י- המרכז לטיפוח יזמות חיפה- ע”ר (“האתר“) ובשירותי העמותה המפורטים להלן. מדיניות פרטיות זו (“מדיניות הפרטיות“) מסדירה את נהלי איסוף מידע על ידי העמותה בזמן שימושך באתר ובשירותי העמותה.

 

מדיניות פרטיות זו, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש [וכל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת ובהתאם לצורך, את הוראות מדיניות הפרטיות. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה. שימושך באתר או בשירותי העמותה לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

 

שימושך באתר או בשירותי העמותה מהווים את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאים אלה, הנך מתבקש לחדול מהשימוש באתר.

 

סוג המידע שנאסף אודותיך

העמותה עשויה לאסוף שני סוגי מידע מהמשתמשים:

 

הסוג הראשון של מידע הוא מידע אשר הנאסף באמצעות השימוש באתר או בשירותי העמותה ושאינו מאפשר זיהוי המשתמש שממנו נאסף מידע זה (“מידע לא אישי“).

 

המידע הלא אישי הנאסף על ידי העמותה או הצטבר בידי העמותה בעת שימושך באתר, עשוי לכלול מידע טכני המועבר ממכשירך או מידע התנהגותי המאפיין את שימושך בשירותי העמותה ובאתר. המידע כולל את סוג המכשיר שבאמצעותו הנך גולש באתר, ספק האינטרנט שלך, סוג הדפדפן והגדרותיו, סוג מערכת הפעלה, היקף ואופי התכנים הנצפים באתר לרבות  כתבות, תמונות שעניינו אותך, זמן ותאריך גלישתך באתר, היקף שימוש באתר לרבות משך ותדירות השימוש באתר, ביקורים באתרים שונים לפני ואחרי הגלישה באתר (דהיינו מקורות הגישה של המשתמשים לאתר ומהאתר) וכו’. אנו משתמשים במידע זה, אשר אינו מזהה משתמשים לשם ניתוח סטטיסטי של שימושים באתר ובשירותי העמותה, ניהול האתר ומעקב אחר תנועותיהם של המשתמשים ברחבי האתר על מנת להבטיח כי התוכן המוצג באתר, מוצג באופן היעיל ביותר ואף לשם איסוף מידע דמוגרפי על משתמשי האתר בכללותם.

 

הסוג המידע השני שנאסף על ידי העמותה הינו מידע אישי שמאפשר או עשוי לאפשר זיהוי אינדיבידואלי של המשתמש (“מידע אישי“).  אנו עשויים לאסוף ממך מידע אישי כאשר אתה נרשם לאתר או מבצע רכישה או כאשר אתה מעביר אותו אלינו באופן אחר, למשל על ידי יצירת קשר. להלן רשימת המידע האישי אשר העמותה עשויה לאסוף ממשתמשים:

 

  1. דיוור ישיר: עם מילוי פרטיך בטפסים שונים באתר, ישמרו פרטיך ויוכנסו למאגר הדיוור האלקטרוני של העמותה. כמו כן, בכל עת וככל שתהיה מעוניין, מוצעת האפשרות להרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. במסגרת הדיוור הישיר של העמותה תקבל מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של העמותה ו/או של צדדים שלישיים. אם המשתמשים מעוניינים להסיר את עצמם מן הדיוור לאחר הרישום, ניתן לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.

 

  1. יצירת קשר עם העמותה: בכל פניה שלך לעמותה אתה עלול להעביר לנו מידע אישי על מנת שנוכל ליצור עמך קשר, מידע זה עשוי להכיל שם, דרכי יצירת התקשרות כמו טלפון או כתובת דואר אלקטרוני ועוד. העמותה תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת להיענות לבקשתך.

 

 

הנך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או שתעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשת לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.

 

הסוג השלישי של מידע שנאסף על ידי העמותה הינו תוכן שנוצר על ידי משתמשים, בניגוד לתכנים שהועלו על ידי העמותה. על ידי העלאת תענים לאתר (לרבות הבלוג שמופעל על ידי העמותה), הנך מעניק לנו הרשאה ביחס לשימוש, אחסון ועיבוד של כל הנתונים האישיים שלך הכלולים בו (למשל, הערות, סטטוס, ביוגרפיה וכו ‘). עליך להיות מודע לכך שכל תוכן שתעלה, לרבות כל תמונה או נתונים אישיים של צדדים שלישיים הכלולים, כפוף להגבלות החוק ולהוראות תנאי השימוש והנך אחראי באופן מלא לעמידה בהם. אנו דורשים כי בעת העלאת תכנים לאתר תפעיל שיקול דעת תוך כבוד לפרטיותו של האחר.

אופן איסוף ושימוש במידע 

אנו אוספים את המידע שלך במהלך כניסתך או שימושך באתר ובשירותי העמותה כמפורט לעיל. מידע זה נאסף במאמץ לשפר את חוויית הגלישה שלך באתר, על מנת שנוכל ליצור עמך קשר בנוגע למוצרים, שירותים ומבצעים שונים, ועל מנת לשפר את הביצועים והרלוונטיות של שירותי העמותה לצרכיך תוך התאמה אישית של השירותים להעדפותיך.  העמותה עושה שימוש בתכנת Google Analytics כדי לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת  http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Googleהזמינה בכתובתhttp://www.google.com/policies/privacy/.

 

עוגיות

האתר משתמש ב”עוגיות” (‘Cookies’, להלן: “עוגיות“) או קבצי מידע אחרים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו ולצרכי אבטחת מידע. העוגיות הינם קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל. תוכל למחוק את העוגיות בכל רגע אם אינך רוצה לקבל עוגיות, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק משירותי העמותה ותכונות האתר.

 

מסירת מידע לצדדים שלישים

העמותה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת מידע אישי ומידע לא אישי לצדדים שלישיים, וזאת למעט המקרים הבאים:

 

  1. חלק מהשירותים באתר מנוהלים או מבוצעים על ידי צדדים שלישיים המהווים שותפים מסחריים של העמותה, במסגרת שיתופי הפעולה הללו (כגון: שירות לקוחות, משלוחים, תהליך תשלום, שרתים, שירות פונקציונלי ותמיכה, וכו’) אנו עלולים להעביר, למסור או לשתף מידע על המשתמש. אנא שימו לב כי חברות אלה עשויות להימצא בתחומי שיפוט שונה ולהיות כפופים למדיניות פרטיות נפרדת אשר אנו ממליצים למשתמשים לעיין.
  2. בכל מקרה בו הפר המשתמש את מדיניות פרטיות זאת ואף את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין.
  3. בשל צו שיפוטי המורה לעמותה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
  4. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין העמותה ו/או מי מטעמה.
  5. בכל מקרה בו תסבור העמותה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של העמותה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  6. במקרה בו העבירה ו/או המחתה העמותה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  7. במקרה של עסקה ארגונית (למשל מכירת חלק ניכר מהעמותה או מיזוג נכסים). במקרה שכזה, חברות כלולות שלנו או העמותה הרוכשת תיטול על עצמה את הזכויות והחובות כמפורט במדיניות פרטיות זו.

 

משך זמן שמירת המידע שנאסף

העמותה מכבדת את פרטיותך ואת שליטתך במידע האישי שלך ועל כן הנך רשאי בכל עת, לשנות, לעדכן או להסיר את המידע האישי שלך  על ידי פנייה אלינו בכתובת info@mati.co.il. שים לב כי ככל שלא תבקש מאיתנו לעשות זאת, אנו נשמור את המידע הנאסף עליך כל זמן שיידרש באופן סביר על מנת לספק את שירותי העמותה.

 

פרטיות קטינים

האתר מיועד לשימוש על-ידי מבוגרים. עם מילוי פרטיך והרשמה לרשימת הדיוור האלקטרוני של העמותה, הנך מצהיר כי הנך מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית לגלישה באתר. העמותה אינה אוספת ביודעין מידע מילדים שגילם מתחת ל-13 שנים, אל לו למי שטרם מלאו לו 13 שנים להשתמש באתר או בשירותי העמותה ואל לו לספק לעמותה פרטי מידע אישי כלשהם דרך האתר או שירותי העמותה. בכל מקרה בו תיוודע העמותה לאיסופו של מידע של משתמש מתחת לגיל 13, העמותה תמחק מידע זה.

 

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו המורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק בידי האתר. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 

אבטחת מידע

העמותה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ושרתי העמותה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

ככל שאתה מאמין שהמידע שלך טופל שלא בהתאם למדיניות שלנו, אנא פנה אלינו ישירות בכתובת info@mati.co.il

 

יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות בכתובת info@mati.co.il ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

צרו קשר

אני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש באתראני מאשר/ת קבלת דיוור אלקטרוני והודעות שיווקיות למייל מעת לעת ממ.ט.י. חיפה.