תכנית תנופה

תכנית תנופה

 

גורמים מנהלים

המדען הראשי

 

מטרת התכנית

​קידום מיזמים טכנולוגיים הנמצאים בשלב הפרה-סיד (כלומר בטרם גיוס מימון חיצוני) לשלב בו יוכלו לגייס מימון חיצוני להמשך פיתוח ומסחור.

הסיוע של תכנית תנופה ניתן לצורך הוכחת התכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם, הגנה על קניין רוחני של היזמים  ופיתוח עסקי ראשוני, כל זאת במטרה להקטין את הסיכון הכרוך בהשקעה במיזם בעיני משקיעים פוטנציאליים.

 

קהל יעד

​תכנית תנופה מיועדת לממציאים, יזמים וחברות הזנק בראשית דרכם, המעוניינים להביא רעיון טכנולוגי חדש לידי מימוש תעשייתי.

 

תנאי זכאות ו/או דרישות סף

לתכנית תנופה רשאים לפנות:

יזם פרטי תושב ישראל, המתגורר בה דרך קבע, שהוא בן 18 לפחות במועד הגשת הבקשה

קבוצת יזמים תושבי ישראל, המתגוררים בה דרך קבע, שהם בני 18 לפחות במועד הגשת הבקשה.

חברה חדשה הרשומה בישראל, שאין לה עדיין מכירות או השקעה משמעותית והיא הוקמה לצורך ביצוע המיזם נשוא בקשת התמיכה. החברה חייבת להיות בבעלות היזמים עצמם כאנשים פרטיים (לא חברות), שהם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע.

חברה חדשה הרשומה בישראל, הנמצאת בבעלות משותפת של היזם/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי, בכפוף להסדר זכויות בקניין הרוחני, כמפורט בנוהלי התוכנית.

לא ניתן להגיש בקשה לתמיכה במיזם, אשר נתמך בעבר על ידי לשכת המדען הראשי.

תחומי סיוע

​מתן תמיכה ליזם בשלב הקדם מו”פ של תוכניתו לצורך הוכחת היתכנות טכנולוגית ו/או

ישימות עסקית שלה, ולצורך ביצוע כל פעילות הנדרשת למסחורה ולפיתוחה כגון: תכנון, הרכבה וניסוי של דגם/אב טיפוס של רעיון, הכנת בקשות לרישום פטנט, ביצוע חקר ישימות עסקית, הכנת תוכנית עסקית, השתתפות בתערוכות, הכנת חומר פרסומי, ייעוץ מקצועי וכיוצא בזה.

 

גובה הסיוע

סיוע כספי בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 ₪.

 

ניתן להשתמש בכספי המענק לתשלום עבור :

חומרים

רכיבים מתכלים

קבלני משנה

יועצים טכניים

יועצי שיווק

עורכי פטנטים

הצגה בתערוכות

 

המענק לא מיועד להוצאות שכר ותקורה מנהלית (כגון: שכר דירה, ציוד משרדי וכיו”ב).

 

הערות

​מענק עבור תכנית קדם מו”פ יינתן על פי שיקול דעת הוועדה עבור:

תכנון, הרכבה וניסוי של דגם/אב טיפוס של רעיון במטרה להוכיח את היתכנותו הטכנולוגית ו/או להציגו בצורה מוחשית.

פעילות אחרת לפי שיקול דעת הוועדה, לרבות הכנת בקשות לרישום פטנט, ביצוע חקר ישימות עסקית, הכנת תכנית עסקית, השתתפות בתערוכות, הכנת חומר פרסומי, ייעוץ מקצועי וכיוצ”ב.

 

מקבל המענק יהיה מחויב בתנאים הבאים:

חובת רישום הוצאות.

דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם למנהלת תנופה.

תשלום תמלוגים לקרן תמורה במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים.

שימור הידע/הקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו”ל, יהיה עליהם לקבל את אישור לשכת המדע”ר מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם לאחוז המענק מתוך סך הוצאות המו”פ של המיזם (ראה את נוסחת ההחזר במקרה של העברת ידע לחו”ל).

צרו קשר

רוצים לדעת עוד? השאירו פרטיכם ונהיה בקשר

אני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש באתר ממ.ט.י. חיפה.אני מאשר/ת קבלת דיוור אלקטרוני והודעות שיווקיות למייל מעת לעת ממ.ט.י. חיפה.